fbpx

Ympäristöohjelma

Yleistä

Oulu Skydive Center ry:n (OSC) ympäristöohjelman tavoitteena on, että yhdistys harjoittaa laskuvarjourheilua Oulun alueella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja tätä kautta vaikuttaa kerhon jäsenien ympäristöajatteluun sekä kerhon ympäristövaikutuksen vähentämiseen. OSC pyrkii päätöksenteossaan ja toiminnassaan huomioimaan ympäristönäkökohdat entistä enemmän.

OSC:n yhdistyksen syyskokous 2019 linjasi toimintasuunnitelmassaan, että yhdistys kompensoi vuosien 2018 ja 2019 sekä tulevaisuudessa kerhon hyppytoiminnasta käytettävän polttoaineen hiilidioksidipäätöt. Olemme valinneet yhteistyökumppaniksi Taimiteon (www.taimiteko.fi). Kompensoimme vuosien 2018 ja 2019 hyppylentotoiminnasta aiheutuneita 72 000 kg CO2-päästöjä istuttamalla 307 taimea ja työllistimme samalla nuoria Taimiteon kautta.

Toimenpiteet

1. Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Kerhossa syntyviä jätteitä pyritään lajittelemaan tehokkaammin sijoittamalla lajitteluastiat paremmin sekä merkitsemällä astiat selkeämmin. Kerhossa syntyvät jätteet viedään Oulun lentokentän kierrätyspisteeseen.

2. Liikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen

Vähennetään kerhomatkoista syntyviä päästöjä suosimalla ”kimppakyytejä” jäsenistön keskuudessa sekä lisäämällä joukkoliikenteen ja hyötyliikunnan käyttöä. Suurin osa kerholaisista asuu Oulun kaupungin alueella, mistä on hyvät joukkoliikenneyhteydet Oulunsalon lentoasemalle. Kerholla on myös jäsenien käytössä säilytystilaa varusteille, jolloin esimerkiksi polkupyörällä kulkeminen onnistuu helpommin.

3. Varusteiden kierrätys

Rohkaistaan jäsenistöä kierrättämään varusteitaan ja niiden osia kerholla. Suomessa on keskustelufoorumeita, jossa hyppääjät voivat myydä ja ostaa käytettyjä varusteita, kuten mm. varjokokonaisuuksia, kypäriä, hyppypukuja ynnä muuta sellaista. Kerholla on myös ilmoitustaulu, johon voi laittaa ilmoituksen. Lisäksi uusia jäseniä informoidaan mm. Facebookin Kamakirppiksestä, jossa hyppyvarusteet vaihtavat omistajaa nopeasti ympäri Suomen.

4. Polttoaineen käytön vähentäminen harrastustoiminnassa

Lennetään tehokkaammin suunnittelemalla konekuormat paremmin, jolloin vältytään matkustajalentoliikenteen aiheuttamista ”turhista” viivästyksistä. Lentokoneeseen on hankittu hyppytoimintaan soveltuva GPS-vastaanotin, joka mahdollistaa aiempaa paremmin ja nopeammin oikealle uloshyppylinjalle pääsemistä ja uloshyppypaikan löytämistä. 

Lisäksi pyrimme käyttämään mahdollisuuksien mukaan lyijytöntä (ympäristöystävällisempää) polttoainetta vähälyijyisen lentobensiinin sijasta. Kaikki käytetty polttoaine on siis vähintään vähälyijyistä lentobensiiniä. Kerhon Ahmosuolla sijaitsevassa varapolttoainesäiliössä on kaksoisvaippa ja säiliön on asfaltin päällä. Sen lisäksi esimerkiksi koneemme uudelleen maalaaminen vuoden 2010 lopussa on lisännyt koneen tehokkuutta. Vanhan maalipinnan poistaminen tapahtui ilman hiilivetypohjaisia liuottimia käyttämällä ympäristöystävällistä soodapuhallusta.

5. Jäsenistön tiedottaminen ympäristöasiasta

Jäsenistöä tiedotetaan säännöllisesti vuosittain kaikille lähetettävässä ympäristötiedotteessa ja aina, kun uutta tällä rintamalla on tapahtunut. Kerholla on laminoituna kierrätysohjeita sekä tämä ohjelma on ilmoitustaululla. Lisäksi kaikille uusille jäsenille jaettavassa ”Tietovihkosessa” on erikseen kerrottu kerhon ympäristöohjelmasta.

6. Sähkönkulutuksen vähentäminen

Sammutetaan turhia lämmittimiä talvella ja puhaltimia kesällä. Myös vanhimpia (ja jopa avomallisia) kylmäkoneita on poistettu. Sähkölaitteiden kulutuksia mitataan mahdollisten vikojen ja liikakulutuksen havaitsemiseksi. Erikseen nimetty työryhmä miettii keinoja sähkön kulutuksen vähentämiseksi. Kerhorakennuksen valaistus on lähes kokonaan vaihdettu LED-valoiksi.

7. Vedenkulutuksen vähentäminen

Kerho pyrkii aktiivisesti pitämään vedenkulutuksen vastuullisena, myös jäsenille järjestettävissä kerhoilloissa sekä hyppytapahtumissa.

8. Seuranta

Ympäristöasioiden seurannasta ja raportoinnista vastaa kerhon valtuuttama ympäristövastaava sekä Oulu Skydive Center ry:n hallitus. 

Tätä ohjelmaa päivitetään tarpeen vaatiessa sekä sitä noudatetaan kaikessa kerhon toiminnassa, myös leireillä ja kerhon järjestämissä tapahtumissa.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.ouluskydivecenter.fi/uusi/wp-content/uploads/2021/02/etusivu-header-scaled.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}