Arvot

Arvot

Toiminnassa turvallisuus on keskeisin arvomme Paitsi ohjeiden ja määräysten noudattamista turvallisuus tarkoittaa jäsenten turvallisuuslähtöistä asennetta hyppytoiminnassa. Perinteikkyys ja jatkuva kehittyminen Vuonna 1969 perustetun kerhomme toimintaa kuvaa jatkuvuus. Perinteitä emme unohda,

Ympäristöohjelma

Ympäristöohjelma

Yleistä Oulu Skydive Center ry:n (OSC) ympäristöohjelman tavoitteena on, että yhdistys harjoittaa laskuvarjourheilua Oulun alueella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja tätä kautta vaikuttaa kerhon jäsenien ympäristöajatteluun sekä kerhon ympäristövaikutuksen vähentämiseen.