Tandem- ja alkeishyppykurssien sekä lahjakorttien toimitusehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Oulu Skydive Center ry:n (myöhemmin OSC) järjestämiin tandem- ja laskuvarjohyppykursseihin sekä lahjakortteihin. OSC järjestää laskuvarjohyppäämisessä tandem- ja alkeishyppykursseja ja niitä arvioidaan oikeudellisesti yhdistyksen jäsenilleen tarjoamina kursseina. Hyppääjä tulee kurssin suorittamalla harrastamaan laskuvarjohyppäämistä Oulu Skydive Centerin ry:n jäsenenä. OSC:n velvoitteita arvioitaessa tulee huomioida, että kyseessä on kerhotoiminta, joka perustuu pitkälle vapaaehtoisuuteen. Tästä syystä OSC:lle ei voida asettaa kaupalliseen toimijaan rinnastettavia velvoitteita. Kyse ei ole elinkeinotoiminnasta, eikä kurssia tule tällaisena arvioida.

Hyppykurssin varaaja, lahjakortin ostaja/tilaaja sekä hypyn suorittava henkilö sitoutuvat kurssin varaamalla tai lahjakortin ostamalla/tilaamalla näiden sopimusehtojen noudattamiseen.

Hyppykurssin varaus, hinta, maksun sisältö ja peruutus

Yleistä

Hyppykurssit varataan verkkosivujen kautta osoitteessa www.ouluskydivecenter.fi/ilmoittaudu-kurssille/ tai soittamalla infopuhelimeen 040 556 0403. Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssiajat on päätetty kauden alussa, mutta niihin voi tulla muutoksia pakottavista syistä.

Tandem

Varatun kurssiajan peruutuksesta tulee aina ilmoittaa mahdollisimman pian siitä, kun on saanut tiedon esteestä. Koulutukseen on saavuttava viimeistään varattuna aikana.

Tandemhyppykurssin hinta on varaushetkellä voimassa olevassa hinnastossa oleva taikka OSC:n muutoin ilmoittama hinta. Hinnastossa taikka ilmoitetun hinnan yhteydessä on yksilöity myös maksun sisältö.

Tandemhyppykurssit sisältävät Oulu Skydive Center ry:n jäsenyyden ja jäsenmaksun kurssivuonna, opetuksen, kunniakirjan sekä hypyllä tarvittavat varusteet ilman erillistä korvausta. Hypyn korkeammalta (lisää vapaapudotusaikaa) sekä kuvauksen hypystä ja siitä editoidun videotallenteen on mahdollista saada lisäkorvauksesta (ns. Superior-tandemhyppykurssi).

OSC:n hallituksella on oikeus muuttaa hinnastoa perustellusta syystä, kuten toimintakustannusten odottamattomasta muutoksesta taikka muusta vastaavasta syystä.

Tandemkurssimaksuun sisältyy tällä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan tandemkurssin käyneille oikeus osallistua samana vuonna 100 €:n alennuksella alkeiskurssille tai toiselle tandemkurssille. Seuraavina vuosina alennus on 40 €.

Alkeiskurssi

Alkeiskurssit sisältävät Oulu Skydive Center ry:n jäsenyyden ja jäsenmaksun kurssivuonna, koemaksut, opetuksen, tarvittavan opetusmateriaalin, hyppylasit, kunniakirjan ja oikeuden lainata kerhon hyppyvarusteita ilman erillistä korvausta oppilasaikana.

Alkeiskurssi on maksettava viimeistään kurssin toisena päivänä (tilisiirto on suositeltava tapa, mutta otamme vastaan myös pankki- tai luottokorttimaksuja). Maksaminen käyttäen esimerkiksi Tyky, Smartum, Edenred ja ePassi -maksuvälineillä on mahdollista kerhon edellä mainittujen kanssa tekemän kulloisenkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Varatun kurssiajan peruutuksesta tulee aina ilmoittaa mahdollisimman pian siitä, kun on saanut tiedon esteestä. Koulutukseen on saavuttava viimeistään varattuna aikana.

Kurssiin sisältyvät hypyt ovat hypättävissä ilmaiseksi myös muina kuin kurssivuotena, mutta kerhon kulloinenkin vuotuinen jäsenmaksu pitää olla ensin suoritettuna. Lisäksi voi maksettavaksi tulla myös kertausmaksu (voimassa olevan hinnaston mukaisesti), jos edellisestä hypystä on kulunut yli 2 vuotta. Maksettua kurssimaksua ei kurssin ensimmäisen päivän jälkeen enää palauteta, vaikka kurssilainen jättäisi koulutuksen kesken ja/tai kurssiin kuuluvat hypyt jäisivät hyppäämättä. Kurssihypyt ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle.

Lahjakortti

Lahjakortti oikeuttaa suorittamaan joko tandemhyppykurssin tai alkeiskurssin. Kurssin muoto on määritelty lahjakortissa. Lahjakortti on voimassa kaksi (2) vuotta ostopäivästä, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu. Lahjakortin voimassaoloaikaa voi jatkaa vuoden kerrallaan maksamalla 50 € lisämaksun ennen kuin lahjakortin kulloinenkin voimassaoloaika on mennyt umpeen.

Lahjakortti toimitetaan sähköpostitse maksajan antamaan sähköpostiosoitteeseen pääsääntöisesti heti maksamisen jälkeen, mutta viimeistään muutaman arkipäivän kuluessa tilauksesta. Lisämaksusta (10 €) ja erikseen sopimalla lahjakortti voidaan myös postittaa annettuun osoitteeseen tai toimittaa muuta järjestelyä käyttämällä. Postilla toimitettava lahjakortti lähetetään muutaman arkipäivän kuluessa saapuneesta maksusta. Oulu Skydive Center ry ei vastaa missään olosuhteissa Postin tai muun toimitusjärjestelyn vuoksi aiheutuneesta mahdollisesta viivästyksestä tai lahjakortin katoamisesta postituksen aikana.

Lahjakortin saaja voi lahjan saatuaan varata itse ajan kurssille. Lahjakorttia pitää säilyttää huolellisesti ja ottaa mukaan kurssi- tai hyppypaikalle, jossa se kerätään talteen Oulu Skydive Center ry:n arkistoon. Kortissa olevan yksilöllisen tunnistekoodin voi käyttää vain kerran. Lahjakortin tai tunnistekoodin esittäminen on edellytyksenä hypylle. Lahjakortti ei ole henkilökohtainen, joten sen voi siirtää toiselle henkilölle. Jos lahjakortissa on alennusehtoja, on kortin käyttäjän (hyppääjän) täytettävä samat ehdot (erotus voidaan maksaa alkeiskurssin alussa, jos käyttäjä ei täytä alennusehtoja).

Huomioi ennen ostoa, että tandemhyppykausi on vuosittain yleensä toukokuusta syyskuuhun ja että alkeiskursseja järjestetään vuosittain maalis-syyskuussa noin kerran kuukaudessa. Tandemhyppyä ei voida järjestää hyppykauden ulkopuolella eikä alkeiskursseja järjestetä muuten kuin kerhon verkkosivuilla on alkuvuodesta ilmestyvässä kurssikalenterissa mainittu.

Huomioithan myös hyppäämiselle asetetut vaatimukset koskien muun muassa hyppääjän terveydentilaa sekä kokoa (maksimi 100 kg). Lisätietoja tandemhyppyoppilaan ja alkeiskurssioppilaan terveydentilavaatimuksista löydät Laskuvarjohyppääjien toiminnallista ohjeista ja kelpoisuusvaatimuksista (alkeiskurssioppilas alkaen sivulta 22 ja tandemhyppyoppilas katso alkaen sivulta 25).

Käyttämättä jäänyttä lahjakorttia ei pääsääntöisesti hyvitetä tai maksua palauteta. Oulu Skydive Center ry voi palauttaa voimassa olevasta lahjakortista suoritetun maksun vain painavasta syystä. Tällaisena voi olla esimerkiksi lääkärintodistus esteestä hypyn suorittamiselle. Esteen on jatkuttava vähintään koko lahjakortin voimassaoloajan siten, ettei hyppyä voida toteuttaa lahjakortin voimassaoloaikana. Painavaksi syyksi ei katsota kortin vanhenemista tai sitä, että hyppääjä ei ole ottanut yhteyttä varatakseen aikaa hypylle riittävän aktiivisesti ja voimassaoloajan kurssit ovat tästä syystä jo täynnä.

Hyvityspyyntö on tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeitse) kuukauden kuluessa siitä, kun este on tullut hyvitystä hakevan tahon tietoon. Ensisijainen hyvityskeino on aina ja kaikissa tilanteissa lahjakortin siirtäminen seuraavalle hyppykaudelle (tai toiselle henkilölle). Mahdollisten esteiden hyväksymisestä tai rahallisesta hyvityksestä päättää Oulu Skydive Center ry:n hallitus. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti. Palautettavasta lahjakortin hinnasta vähennetään toimistokulut (10 €). Verkkokaupasta ostettujen lahjakorttien maksu palautetaan aina asiakkaan käyttämälle maksutavalle. Muualta hankittujen lahjakorttien maksu palautetaan joko maksajan tai lahjakortin saaneen henkilön ilmoittamalle tilille. Palautuksesta voidaan vähentää myös muita suoraan aiheutuneita kuluja.

Hyppypaikka

Oulu Skydive Centerin hyppytoiminta tapahtuu pääasiassa Oulunsalossa. Hyppypaikka voi olla OSC:n ilmoittamana tilapäisesti myös joku muu paikka (esim. kesäleiri kesä-heinäkuun vaihteessa tai mahdollisesta Oulunsalon lentokentän toimintarajoituksesta tai vastaavasta aiheutuva toisen lentokentän tai -paikan käyttäminen). Hyppypaikka pyritään ilmoittamaan jo varausvaiheessa, mutta siihen voi tulla muutoksia ja OSC:lla on oikeus muuttaa hyppypaikkaa ilman velvollisuutta korvata siitä aiheutuvia kustannuksia millään tavoin. Mikäli hyppypaikkaan tulee muutos, ilmoitamme siitä hyppääjälle tai yhteyshenkilölle välittömästi sähköpostitse tai tekstiviestillä käyttäen varauksen yhteydessä ilmoitettuja yhteystietoja.

Hyppypaikan muutos ei oikeuta perumaan hyppyä taikka oikeuta kurssimaksun tai lahjakortin palauttamiseen tai hyvitykseen. Hyppypaikkojen muutoksista ilmoitamme osoitteessa www.ouluskydivecenter.fi.

Perehdytys hyppykurssille, hyppy ja riskien tiedostaminen

Tandem

Koulutus hypylle alkaa sovittuna aikana. Hyppääjä vastaa siitä, että hän on tällöin paikalla hyppykuntoisena.

Ennen hyppyä tandemhyppymestari ja hyppääjä käyvät maassa läpi hypyn kulun sekä harjoittelevat uloshyppy- ja vapaapudotusasentoa sekä käyvät läpi varusteiden pukemisen. Lisäksi hyppääjä käy läpi ja täyttää yhdessä hyppymestarin kanssa terveydentila- ja vastuunvapautuslomakkeet (henkilötietolomake). Perehdytykseen kuluu aikaa noin tunti, jonka jälkeen suoritetaan hyppy. Sää tai muut syyt saattavat viivästyttää perehdytystä tai hyppyä.

Terveydentilavakuutusta koskevia asioista voit tiedustella jo etukäteen tandemsihteeriltä. Jos epäilet, että terveydentilavaatimusten täyttyminen vaatii käyntiä lääkärillä, kannattaa se hoitaa ennen kurssin alkua.

Tandemhyppymestari tai koulutuspäällikkö voi keskeyttää oppilaan koulutuksen missä vaiheessa koulutusta tahansa. Jos koulutus keskeytetään kerhon toimesta, palautetaan kurssilaiselle kurssin hinta kokonaisuudessaan vähennettynä 10 € toimisto- maksulla.

Alkeiskurssi

Alkeiskurssin ohjeellinen kesto on kolme päivää, jolloin kolmantena kurssipäivänä hypätään sään ja koulutuksen etenemisen salliessa ensimmäinen hyppy. Jos hyppypäivänä sää tai muut syyt estävät hyppäämisen, ensimmäinen hyppy hypätään myöhemmin OSC:n normaalissa hyppytoiminnassa. Aikataulusta voidaan poiketa kouluttajan harkinnan mukaan.

Kurssin teoriaosuus käydään pääsääntöisesti OSC:n kerhotiloissa. Kurssipaikka ilmoitetaan kurssin ilmoittautumislomakkeella. Hyppypaikkana on pääsääntöisesti Oulunsalo (ks. kohta Hyppypaikka).

Oppilaan on osallistuttava kaikille oppitunneille ja harjoituksiin, suoritettava hyväksytysti teoriakoe ja käytännön kokeet maassa, maksettava kurssimaksu sekä annettava terveydentilavakuutus tai esitettävä lääkärintodistus ennen ensimmäistä hyppyä.

Terveydentilavakuutusta koskevia asioista voit tiedustella jo etukäteen koulutuspäälliköltä. Jos epäilet, että terveydentilavaatimusten täyttyminen vaatii käyntiä lääkärillä, kannattaa se hoitaa ennen kurssin alkua.

Kurssin vetäjä tai koulutuspäällikkö voi keskeyttää oppilaan koulutuksen missä vaiheessa koulutusta tahansa. Jos koulutus keskeytetään kerhon toimesta, palautetaan kurssilaiselle kurssin hinta kokonaisuudessaan vähennettynä 10 € toimistomaksulla.

Terveydentilavaatimukset ja muut hyppääjän vastuulla olevat seikat

Hyppääjän ikä- ja kokovaatimukset

Hyppääjän tulee olla kurssille tullessaan 15 vuotta täyttänyt. Alle 18-vuotiaalta vaadimme huoltajan suostumuksen hypylle. Jos hyppääjä on hyppäämään tullessaan täyttänyt 65 vuotta, hänen tulee esittää lääkärintodistus kurssin vastaavalle hyppymestarille.

Käytettävän kaluston takia yläraja hyppääjän painolle on 100 kg. Tandemhyppääjän maksimipituus on 200 cm.

Terveydentilavaatimukset ja lääkärintodistus

Alkeiskurssille ja tandemkurssille tulevan terveydentilavaatimukset poikkeavat jonkin verran toisistaan. Tandemille vaatimukset ovat osin lievempiä.

Laskuvarjohyppääminen on urheilua. Se vaatii fyysistä ja henkistä kuntoa sekä normaalia terveyttä. Laskuvarjohyppääminen vaatii pääasiassa normaalia terveydentilaa. Hyppäämisen kuitenkin estävät sellaiset sairaudet tai tilat, jotka aiheuttavat edes hetkellistä tajuttomuutta tai toimintakyvyn menetystä.

Hyppääjällä ei saa olla vikoja tai sairauksia, jotka rajoittavat liikaa fyysistä tai henkistä suorituskykyä. Raajojen liikkuvuuden tulee olla normaali. Erityisesti olkapäävammojen tulee olla täysin parantuneita. Olkapäiden tulee kestää vääntöä ja rasitusta. Tajunnan tason menetyksiä ei saa olla. Psyyken tulee olla normaali. Näkövaatimukset tulee täyttää, ja puhekuulon tulee olla normaali. Poikkeamat normaalista perusterveydestä arvioidaan tapauskohtaisesti lääkärinlausunnon perusteella. Jokaisen hyppääjän tulee antaa terveydentilavakuutus Oulu Skydive Centerin ohjeistamalla tavalla.

Tandemoppilaan vaatimukset ovat osittain edellä kuvattua lievemmät.

Lääkärintodistus vaaditaan 65 vuotta täyttäneiltä, jos terveydentilavakuutus antaa siihen aihetta tai Oulu Skydive Centerillä on muuten syytä sellaista vaatia. Lääkärintodistus tulee tällöin hankkia ja toimittaa OSC:n ohjeistuksen mukaisesti.

Hyppääjä vastaa aina siitä, että hän täyttää hyppäämiselle asetetut terveydentilavaatimukset OSC:n ohjeistamalla tavalla. Laskuvarjohyppyä ei voi suorittaa, jos hyppääjä on sairas tai ei muutoin ole hyppykuntoinen. Mikäli peruutusta ei ole tehty riittävän ajoissa taikka riittävän selvästi, menettää hyppääjä koko hyppykurssin ja sitoutuu maksamaan hyppyhinnan täysimääräisesti OSC:lle.

Hyppääjä vastaa terveydentilavakuutuksessa antamistaan tiedoista. Virheelliset tiedot saattavat aiheuttaa vaaratilanteen sekä hyppääjälle itselleen että muille mukana oleville. Varmista myös, että terveytesi hyppypäivänä on hyvä. Sairaana suoritettu hyppy voi heikentää terveydentilaa tai aiheuttaa muuta vahinkoa. Flunssassa tai kuumeessa ei tule hypätä, sillä painevaihtelut voivat aiheuttaa esimerkiksi onkaloiden ja tärykalvojen vaurioitumista. Lisätietoja omasta terveydentilastasi ja sen soveltumisesta laskuvarjohyppyyn saat hoitavalta lääkäriltäsi.

Muut hyppääjän vastuulla olevat seikat

Hyppääjä vastaa siitä, että hän on hyppykunnossa ja oikeassa paikassa hänelle ilmoitettuna aikana. Mikäli hyppääjä ei ole hyppymestarin arvion mukaan hyppykuntoinen esimerkiksi humalatilan tai muiden päihteiden käytön, univelan, krapulan, uhoamisen, vääränlaisen asenteen tai muun syyn takia, hyppy peruuntuu. Tällöin hyppääjä tai varauksen maksaja ei ole oikeutettu maksun palautukseen, hypyn siirtämiseen tai muuhun hyvitykseen, vaan suoritettu maksu menetetään täysimääräisesti. Mikäli hyppykurssia ei ole maksettu, sitoutuvat varauksen tehnyt taho ja hyppääjä maksamaan kurssimaksun OSC:n vaatimuksesta.

Hypyn kustannukset muodostuvat pääasiassa siitä, että kone nousee ilmaan. Tämän vuoksi hypyn peruuntuminen on hyppääjän omalla vastuulla sen jälkeen, kun lentokone on noussut lähelle hyppykorkeutta. Jos hyppääminen estyy tässä vaiheessa mistä tahansa syystä (esimerkiksi säästä, lentoluvasta tai hyppääjän kieltäytyessä hyppäämästä), katsotaan hyppy suoritetuksi. Tällöin hypystä suoritettuja maksuja tai lahjakorttia ei palauteta miltään osin. Hyppääjä ja varauksen tehnyt taho ovat velvollisia suorittamaan kurssimaksun kokonaisuudessaan OSC:lle.

OSC voi kohtuussyistä arvioida tilanteen tapauskohtaisesti toisin. Tällöin kurssi voidaan siirtää tai myydä uusi kurssi edullisemmalla hinnalla.

Hyppääjä ja yhteyshenkilö vastaavat siitä, että he ovat tavoitettavissa annetuista yhteystiedoista varaushetkestä kurssin alkuun saakka. Mikäli yhteystiedot muuttuvat tai yhteyshenkilö vaihtuu, on tästä ilmoitettava OSC:lle hyvissä ajoin. Yhteystiedoissa olevista virheistä aiheutuneet menetykset ovat varaajan ja hyppääjän omalla vastuulla.

Avaimet, kännykät, lompakot, korut ym. arvoesineet kannattaa jättää maahan (esim. lukittuun autoon tai toiselle henkilölle). OSC ei vastaa hypyn aikana vahingoittuneista arvoesineistä tai pilaantuneista vaatteista eikä myöskään kerhotiloihin tai parkkipaikalle jätetystä omaisuudesta.

Vakuutus ja vastuunrajoitukset

Hyppääjän tulee tiedostaa, että laskuvarjohypyn suorittamiseen sisältyy riski loukkaantumiseen tai jopa kuoleman aiheuttavaan onnettomuuteen. Oulu Skydive Center ry ei vastaa mahdollisesta loukkaantumisesta tai onnettomuudesta, vaan nämä tapahtuvat kaikki hyppääjän omalla riskillä.

Oulu Skydive Center ry ei vastaa missään tilanteessa hyppääjälle ja/tai tukijoukoille ym. aiheutuneista välittömistä taikka välillisistä vahingoista ja kuluista, jotka hypyn peruuntuminen, siirtyminen, toteutumatta jättäminen taikka muut seikat mahdollisesti aiheuttavat.

Tandem

Tandemhyppääjille on käytössä Oulu Skydive Center ry:n puolesta Suomen Ilmailuliitto ry:n Pohjola Sporttiturva -vakuutus (Vakuutusyhtiö: Pohjola Vakuutus, nro 06-221893). Vakuutus korvaa hoitokuluja, pysyvän haitan ja kuolemantapauksen tandemkurssilaiselle. Korvaussummat ovat:

  • Hoitokorvaus 15 000 €.
  • Omavastuu 100 €.
  • Haittakorvaus 30 000 €.
  • Korvaus kuoleman tapauksessa 8 500 €.

Oulu Skydive Center ry ei edellä mainitun ryhmävakuutuksen lisäksi vastaa miltään osin hyppääjän vakuuttamisesta, hypystä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai muista kustannuksista. Hyppyyn osallistuvan kouluttajan, kuvaajan sekä muiden Oulu Skydive Center ry:n toimijoiden vastuu on kaikissa tilanteissa rajoitettu siihen enimmäismäärään, jonka edellä mainitut vakuutukset korvaavat. Mikäli hyppääjä haluaa laajemman vakuutusturvan, tulee hänen vastata vakuuttamisesta itse.

Oma vakuutusturva kannattaa tarkastaa. Useimmat tapaturmavakuutukset eivät kata laskuvarjohyppäämistä, ellei ehdoissa ole toisin sovittu. Oulu Skydive Center ry ei ole vakuuttavien tahojen kanssa millään tavoin sidoksissa, eikä vastaa näistä vakuutuksista annetuista tiedoista. Vakuutuksen sisältö ja kattavuus tulee tarkistaa aina vakuutuksenantajalta.

Alkeiskurssi

Oulu Skydive Center ry ei ole vakuuttanut hyppääjiään tapaturman tai muun vahingon varalta. Suomen Ilmailuliittoon ja sen jäsenetuihin sekä jäsenyyden tarjoamaan vakuutukseen ja sen ehtoihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.ilmailuliitto.fi.

Alkeiskurssille osallistuvalla pitää ennen ensimmäistä hyppyä ja aina hyppytoiminnassa olla vastuuvakuutus, joka korvaa vähintään 1 000 000 € asti kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Katso esimerkiksi Ilmailuliiton jäsenetuna saatava vakuutus.

Oulu Skydive Center ry lisäksi suosittelee laskuvarjotoimintaa koskevan tapaturmavakuutuksen ja hankkimista.

Pohjola Vakuutus Oy ja Suomen Olympiakomitea ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen liikunnan toiminnanvastuusta sekä vapaaehtoistyön tapatumavakuutuksesta. Tämä Tuplaturva sisältää edellä mainitut vakuutukset Ilmailuliiton jäsenyhdistyksille, jollainen Oulu Skydive Center ry on. Toiminnanvastuuvakuutus (vakuutusnumero 16-549-997-7) korvaa kerhon kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu (OSC) on korvausvastuussa. Maksimikorvaussumma on 1 000 000 € ja omavastuu on 600 €.

Oulu Skydive Center ry ei vastaa hyppääjän vakuuttamisesta taikka mahdollisesti aiheutuvista vahingoista taikka kustannuksista miltään osin. Oulu Skydive Center ry ei ole vakuuttavien tahojen kanssa millään tavoin sidoksissa, eikä vastaa näistä vakuutuksista annetuista tiedoista. Vakuutuksen sisältö ja kattavuus tulee tarkistaa aina vakuutuksenantajalta. Hyppyyn osallistuneiden kouluttajien sekä muiden Oulu Skydive Center ry:n toimijoiden vastuu on kaikissa tilanteissa rajoitettu siihen enimmäismäärään, jonka edellä mainitut vakuutukset korvaavat.

Hyppääjää koskevia henkilökohtaisia vakuutuksia Oulu Skydive Center ry:llä ei ole. Mikäli hyppääjä haluaa laajemman vakuutusturvan, tulee hänen vastata vakuuttamisesta itse. Oma vakuutusturva kannattaa tarkastaa ennen ensimmäistä hyppyä, sillä useimmat tapaturmavakuutukset eivät kata laskuvarjohyppäämistä.

Kuvaus ja sen mahdollinen epäonnistuminen

Mikäli tandemhypyn kuvaus ei onnistu kalustosta tai muusta tandemoppilaasta johtumattomasta syystä, hyvitetään hyppääjälle tai maksun suorittaneelle taholle takaisin 70 euroa. Muuta korvausta kuvauksen epäonnistumisesta ei suoriteta.

Ilmoitusvastuu videon saapumattomuudesta on hyppääjällä. Kohtuullinen aika videon toimittamiselle alkaa kulkea siitä hetkestä, kun hyppääjä on ilmoittanut OSC:lle videon puuttumisesta. Jos OSC epäonnistuu toimittamaan hyppääjälle hypystä tallennetta kohtuullisen ajan kuluessa hypyn suorittamisesta ja tästä tehdystä huomautuksesta, hyvitetään hyppääjälle edellä mainittu 70 euroa. Muuta hyvitystä ei ole oikeutta saada. Postitse lähetetyt videot kulkevat aina vastaanottajan riskillä.

Kuvaus on aina kuvaajan oma taiteellinen näkemys. Sitä ei ole oikeutta arvostella eikä vaatia laadusta korvausta tai hyvitystä. Erimielisyystilanteessa Oulu Skydive Center ry:n hallitus arvioi ensikädessä, onko kuvaus onnistunut vai epäonnistunut. Auringon heijastuksia, sumua, pilviä, pientä epätarkkuutta tai kaukaa kuvaamista ei pidetä missään tapauksessa kuvauksen epäonnistumisena.

Oulu Skydive Center pidättää oikeuden käyttää kaikkea videokuvaajan, kouluttajien sekä toimistohenkilökunnan koulutuksen ja hypyn aikana kuvaamaa kuva- ja videomateriaalia yhdistyksen markkinointitarkoituksiin. Hyppypaikalla täytettävässä henkilötietolomakkeessa hyppääjä voi kuitenkin ilmoittaa, jos materiaalia ei saa käyttää ko. tarkoitukseen, jolloin OSC noudattaa tätä. OSC ei missään tapauksessa vastaa muiden kuin videokuvaajan ja kouluttajien kuvaaman materiaalin julkaisusta.

Sää- ja muu ilmailuongelmavaraus sekä ylivoimainen este ja muutokset

Laskuvarjohypyllä on aina sää- ja muu ilmailuvaraus. Sää- tai muu ilmailuun liittyvä este (joita voivat olla esimerkiksi ilmatilavaraus, kone- tai kalustorikko, kouluttajavajaus tai sairastapaus) saattaa estää hyppäämisen. Edellä mainitut esteet kuuluvat harrastuksen luonteeseen ja varaamalla kurssin varaaja ja hyppääjä tiedostavat tämän riskin. Tandemhypyn peruuntuessa tällaisesta syystä, sovimme uuden ajan yhdessä hyppääjän kanssa. Alkeishyppykurssin jälkeinen hyppytoiminta tapahtuu osana OSC:n tavanomaista hyppytoimintaa, ja eteneminen koulutusohjelmassa tapahtuu edellä mainittujen muuttujien sallimissa rajoissa yksilölliseen tahtiin. Oppilashyppyjen suorittamista minään päivänä ei voida taata.

OSC ei vastaa missään tilanteessa hypyn peruuntumisesta tai siirtämisestä aiheutuvista välittömistä taikka välillisistä kuluista hyppääjälle tai tukijoukoille. Emme korvaa myöskään peruuntumisen tai siirtämisen aiheuttamia matkakuluja.

Tilannetta sään ja muiden edellä mainittujen asioiden osalta hyppypaikalla sekä arviota hypyn toteutumisesta voi tiedustella soittamalla hyppypäivänä numeroon +358 440 520 797 (kerhorakennus) tai muuhun mahdollisesti saamaasi numeroon (esim. tandemhyppymestari). Jos numeroon ei vastata, se ei tarkoita, ettei hyppyä voida järjestää, vaan juuri sillä hetkellä ei ole ketään vastaamassa. Ennen kuin hyppypaikalle saapuu, kannattaa varmistaa myös itse, että kaikki on hyppyä varten valmista.

Teemme kaikkemme, jotta tandemhyppääjälle ja mahdolliselle kannustusjoukolle ei aiheudu turhaa ajomatkaa hyppypaikalle. Pyrimmekin ilmoittamaan tandemhypyn peruutuksesta aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Otamme tandemvarausta tehdessä ylös aina hyppääjän tai yhteyshenkilön puhelinnumeron, johon voimme ilmoittaa, ellei hyppy syystä tai toisesta onnistu sovittuna aikana. Ilmoitus peruutuksesta toimitetaan pääsääntöisesti tekstiviestillä. Varauksen tekijä on vastuussa siitä, että ilmoittautumisen yhteydessä annettu puhelinnumero on hyppypäivänä käytössä, numero on kirjoitettu oikein ja siihen voidaan lähettää tekstiviestejä niin, että ne tulevat perille ja luetuksi.

OSC ei vastaa matkapuhelinverkon ominaisuuksista johtuvista viivytyksistä viestin perille tuloon tai katoamiseen eikä muista matkapuhelinverkon virhetilanteista tai kuuluvuusongelmista.

Ehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme ilmoittamalla siitä joko hyppääjälle tai varauksen tehneelle henkilölle. Päivittyneet ehdot tai muutokset tulevat voimaan ilmoituspäivästä lukien.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näitä sopimusehtoja koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sovintoon ei päästä kahden kuukauden kuluessa toisen osapuolen kirjallisesta reklamaatiosta, ratkaistaan erimielisyydet Oulun käräjäoikeudessa suomen kielellä.