fbpx

Hyppytoiminnanohje (Cessna Caravan OH-SIS)

Turvallisuushavainto lennon aikana

Lennon aikana havaitusta turvallisuutta vaarantavasta poikkeamasta hyppääjä ilmoittaa aina pokanvanhimmalle, joka informoi lentäjää.

Hyppylinja

Hyppylinja ja uloshyppypaikka määritellään Skydivespot verkkosivun avulla. Tapahtuman aikana lennetään OH-SIS koneella pääsääntöisesti kiitotien suuntaisia offset linjoja. Ennen hyppytoiminnan aloitusta manifesti ja pilotti määrittävät:

●   hyppylinjan

●   hyppyalueen

●   uloshyppypaikan

●   laskeutumiskuvion

Ne lisätään kerhon seinällä olevaan karttaa. Tilanteen muuttuessa päivitetään uudelleen karttaan.

Pokanvanhin

Manifesti nimeää pokanvanhimman.

Pokalista

Manifesti tulostaa pokalistan pokanvanhimmalle ja informoi huomioitavat asiat.

Pokanvanhimman briefing

Pokanvanhin pitää briefingin pokalle, jossa käydään läpi:

●   Laskeutumiskuvio

●   Hyppyjärjestys

●   Tuulet ja sää

●   Muut huomioitavat asiat manifestista

Pokavanhin huolehtii pokan ajoissa koneelle.

Pokalista Lentäjälle

Pokanvanhin vie pokalistan lentäjälle ja kertoo lentäjälle hyppysuunnitelman.

Varo potkuria

Potkurin läheisyydessä ja etusektorissa ei saa liikkua tai oleskella hyppylennoille lähdettäessä, myöskään vaikka moottori ei ole käynnissä.

Koneen kuormaaminen

Pokanvanhin:

Kone kuormataan järjestyksessä, pokanvanhimman ohjauksessa ja valvonnassa.

●   määrittää uloshyppyjärjestyksen (tarvittaessa yhdessä maahenkilön kanssa)

●   valvoo hyppääjien siirtymisen lastauspaikalle

●   ohjeistaa koneen kuormauksen

●   huolehtii takatuen sekä portaat jos kentällä ei ole avustavia henkilöitä

●   Kone lastataan riveittäin edestä taakse. (Koneeseen noustua siirrytään ripeästi omalle paikalle.)

Hyppääjien sijoittuminen koneeseen OH-SIS

Normaali poka 12 hyppääjää lastataan niin, että kaikki hyppääjät istuvat penkeillä.

Maksimi lentoonlähtöpaino (MTOW 8210 lbs) edellyttää:

●   Hyppääjän keskipaino 100 kg

●   Lentäjän maksimipaino 100 kg

●   Polttoainetta 850 lbs, jolla voidaan suorittaa 4 lentoa 4000 m

Täysi kone 15 hyppääjää lastataan niin, että penkeillä istuu neljässä rivissä 12 hyppääjää ja loput 3 hyppääjää lattialla niin, että merkkiteipin takapuolella ei istu kukaan.

Maksimi lentoonlähtöpaino (MTOW 8210 lbs) edellyttää:

●   Hyppääjän keskipaino 90 kg

●   Lentäjän maksimipaino 100 kg

●   Polttoainetta 550 lbs, jolla voidaan suorittaa 2 lentoa 4000 m

Vajaa poka lastataan keskimmäinen penkkirivi ensin jonoksi, jonka jälkeen seuraavat riveittäin lentokoneen keulasta perälle päin. Näin paino jakautuu tasaisesti etuseinän ja oven etureunan välille.

Noudatettava uloshyppyjärjestys

 Uloshyppyjärjestys on pääsääntöisesti:

  1. Mahallaan hyppäävät ryhmät suuruus järjestyksessä
  2. Yksin mahallaan hyppäävät hyppääjät
  3. Freetä hyppäävät ryhmät suuruus järjestyksessä
  4. Yksin freetä hyppäävät hyppääjät
  5. NOVAT
  6. Tandemit
  7. Korkeat avaukset (yli 1500 m/5000 ft) Huom! Ilmoita pilotille
  8. Liukuhyppääjät lähtevät tavallisesti linjan ensimmäisinä tai viimeisinä. Liikkuvien ryhmien tulee sopia lentosektorit.
  9. Liitopukuhyppääjät lähtevät aina viimeisenä.

Pokanvanhimman sijoitus koneessa

Pokanvanhin istuu koneessa lähimpänä ovea, josta hän pystyy valvomaan ovelle siirtymistä ja kommunikointi lentäjän kanssa hoidetaan sisäpuhelimella kuulokkeiden kanssa.

Hän informoi lentäjää tarvittaessa pokan aikeista ja ryhmien koosta sekä vastaa poikkeustilanteissa kommunikaatiosta lentäjän kanssa. Kommunikoidessaan lentäjän kanssa pokanvanhimman on käytettävä kuulokkeita aina, kun mahdollista.

Kaatumisraudan poisto

Pokanvanhin poistaa kaatumisraudan.

Kaatumisrauta on paikoillaan lastauksen ajan. Kaatumisrauta ja portaat poistetaan lastauksen jälkeen, vasta kun moottori on käynnissä ja siinä on vetoa.

Kun kaatumisrauta on poistettu näyttää kaatumisraudan poistaja kaatumisraudan lentäjälle niin että lentäjä kuittaa kaatumisraudan poiston nähdyksi.

Nousun aikana

Nousun ja laskun aikana alle 300 metrin (1000ft) korkeudessa tulee hyppääjien olla turvavöissä kypärät ja irtonaiset esineet kiinnitettynä. 300 metrin (1000ft) yläpuolella vyöt ja kypärät voi avata. Samalla jonoja voi väljentää niin, että yksi hyppääjä 

kahdelta penkiltä siirtyy lattialle ja kaksi hyppääjää siirtyy istumaan oven keskilinjan tasalle. Koneen takaosassa olevalla korokkeella ei saa istua eikä sinne saa nostaa jalkoja.

Hyppylupa ja valot

Ennen hyppyä on saatava hyppylupa ja oven avauslupa lentäjältä. Koneessa toimitaan valojen mukaan. Valot sijaitsevat hyppyoven etupuolella.

Huomioi että hyppyvalot eivät poista omaa ”spottaamista”. Valot on vain toimintalupa tai kielto. Ilmatila tulee tarkastaa ennen hyppyä, muut hyppääjät, muu lentotoiminta, uloshyppypaikka / maalialue.

Uloshypyssä on nähtävä ja tunnistettava uloshyppypaikka tai maalialue. (Immolan lentopaikka on valvomaton ilmatila.)

Ovelle saa mennä maksimissaan 4 hyppääjää ilman erillistä suunnitelmaa lentäjän kanssa.

Punainen valo palaa:

●   Palaa aina <300 m / 1000 ft

●   Ovi on pidettävä kiinni.

●   Hyppylupaa ei ole, eikä koneesta ole turvallista poistua.

●   Lentokone ei ole hyppyasussa (tehoasetus, nopeus, asento)

Keltainen valo:

●   Hyppylupa on annettu ATC elimeltä ja lentäjä on antanut ilmoituksen aikeista radiolla

●   Lentokone on hyppyasussa

●   Oven saa avata

●   Kone on linjalla ja 5 sekunnin päässä ennalta sovitun hyppylinjan alkupisteestä ja ensimmäinen ryhmä aloittaa siirtymisen ovelle.

●   Koneesta voi hypätä oman harkinnan mukaan. Muista tarkastaa koneen sijainti ja ilmatila myös visuaalisesti.

Vihreä valo syttyy:

●   Kone on ensimmäisen ryhmän uloshyppypaikalla ja ryhmän tulisi irrota koneesta. Vihreän valon palaessa kone lentää ennalta määritellyllä hyppylinjalla.

Vihreä valo sammuu:

●   Ennalta määritetyn hyppylinjan loppu on ohitettu, koneesta voi vielä hypätä oman harkinnan mukaan.

Punainen valo syttyy:

●   Ovi suljetaan, koneesta ei ole lupa poistua eikä se ole turvallista

Toiminta-ajat eri korkeuksilla

Toiminta-aika koneessa ilman lisähappea määritellään seuraavasti:

●   3000 m korkeuteen asti (10 000 ft) voidaan operoida rajoituksetta

●   3000 m – 3900 m (13 000 ft) voidaan operoida maksimissaan 6 minuuttia

●   3900 m – 4500 m (15 000 ft) voidaan operoida maksimissaan 3 minuuttia

Toiminta uloshypyssä

Ovelle saa mennä maksimissaan 4 hyppääjää ilman erillistä suunnitelmaa lentäjän kanssa.

Hyppyvuoroa odotetaan omalla paikalla. Siirry ovelle vasta, kun edellinen ryhmä on irronnut koneesta, ettei koneen painopiste siirry liian taakse. Tämä koskee myös viimeisiä ryhmiä. Etupainona olevien hyppääjien tulee olla koneessa mahdollisimman edessä aivan etuseinän vieressä.

Ryhmien välillä on pidettävä riittävät tauot. Ryhmien väli on normaalisti noin 8 sekuntia. Sopiva ryhmien väli riippuu kuitenkin tuulen suunnasta ja voimakkuudesta.

Poistuessasi koneesta huomioi korkeusperäsin. Törmäysriski on todellinen.

Uloshypyssä ei tule missään tapauksessa ponnistaa voimakkaasti ylöspäin. Erityisesti siipihaalareita käyttävien kuvaajien ja liitopukuhyppääjien on huomioitava mahdollisuus osua koneen korkeusvakaajaan.

Siivet pidetään suljettuna uloshypyssä.

Liukuminen linjan suuntaisesti on ehdottomasti kielletty

Exit ja ryhmät ovella OH-SIS

Koneen ulkopuolella olevalla takastepillä saa olla yksi hyppääjä. Stepillä tulee aina olla mahdollisimman edessä. Hyppääjien, joiden exit-paino ylittää 100 kg, tulee keskustella lentäjän/organisaation kanssa stepin käytöstä.

Yhtä aikaa poistuvan ryhmän maksimikoko ovella ilman rajoituksia on neljä (4) hyppääjää. Muiden hyppääjien on odotettava hyppyvuoroa omilla paikoillaan.

5-way ryhmät voivat poistua koneesta rajoituksetta, jos takasteppiä ei käytetä ja hyppääjien keskipaino ei ylitä 90 kg. Painavin hyppääjä aina oven etulaidassa.

5-wayn hypätessä täydestä (15 hyppääjää) tai tyhjästä (5 hyppääjää) koneesta hypättäessä takasteppiä voi käyttää, mikäli stepillä olijan etummainen jalka on oven takareunassa ja näin ollen hyppääjän paino on oven takareunassa stepin sijaan. Ryhmän tulee myös asettautua mahdollisimman etupainotteisesti ovelle.

Hätähyppy

Turvaohjeet hätähyppyyn ovat myös koneen takaseinällä. Koneessa olevaa turvaohjetta on noudatettava.

Minimikorkeus hätähypylle on 300 m (1000 ft). Koneen ohjaaja määrää hätähypyn huutamalla kolme kertaa: ”HÄTÄHYPPY”.

Pokanvanhin valvoo koneen tyhjenemisen.

Koneesta poistutaan ripeästi omalla vuorollaan. Vuoroa odotetaan omalla paikalla.

Cessna Caravan lentokoneessa on hyppyoven lisäksi kolme hätäpoistumistietä (pilotin ovi, matkustajan ovi sekä rahtitilan ovi). Kunkin hätäpoistumistien käyttöohjeet löytyvät ovesta. Tutustu koneessa oleviin ohjeisiin.

Hätähyppyä ei tule tehdä ilman lentäjän lupaa. Vikatilanteessa on erittäin tärkeää, ettei koneen painopiste siirry hyppääjien toiminnan johdosta liian taakse. Näin käy, jos koko poka ryntää ovelle yhtä aikaa.

Alle 600 metristä suoritetuissa hätähypyissä käytetään varavarjoa

Oppilashypyssä alle 1000 metriä, hätähypyssä käytetään varavarjoa

Pakkolasku

Turvaohjeet pakkolaskuun ovat myös koneen takaseinällä. Koneessa olevaa turvaohjetta on noudatettava. Hätäpoistumisteiden käyttöohjeet löytyvät kustakin ovesta.

Koneen ohjaaja määrää pakkolaskun huutamalla kolme kertaa: ”PAKKOLASKU”.

Mikäli koneella tehdään pakkolasku, matkustajat kiinnittävät turvavyönsä ja ottavat ”käsikynkkäotteen” toisistaan, leuka kiinni rintaan sekä nojautuvat koneen lentosuuntaan mahdollisimman tiiviiksi kokonaisuudeksi. Koneessa olevaa turvaohjetta on noudatettava.

Evakuointi maassa: Kun liike on lakannut, poistutaan koneesta hyvässä järjestyksessä mahdollisimman nopeasti välttäen potkuria. Cessna Caravan lentokoneessa on hyppyoven lisäksi kolme hätäpoistumistietä (pilotin ovi, matkustajan ovi sekä rahtitilan ovi). Pokanvanhin huolehtii, että koneesta saadaan mukaan ensiapuvälineet (matkustamon takaosassa) ja sammutin (ohjaamon vasemmassa ovessa), jos mahdollista.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.ouluskydivecenter.fi/uusi/wp-content/uploads/2021/02/etusivu-header-scaled.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}